Szybkie przesyłanie pliku

Prześlij zdjęcie lub dokument o rozmiarze do 4MB. Dozwolone formaty: rtf, doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt, ods, jpg, jpeg, png, bmp, gif, tif, tiff, txt.
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej zwanej RODO, Autostrada sp. z o.o. z siedzibą ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Ogrodnicza 5/7, 95-100 Zgierz, będąca Administratorem Danych Osobowych, (zwana dalej ADO, My, Nam, Naszym) zwraca się do Pani/Pana z uprzejmą prośbą o wyrażenie poniższej zgody. Ta Twoja zgoda pomoże Nam przyspieszyć usunięcie awarii pojazdu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie Moich danych osobowych dobrowolnie przez Państwa podanych podczas kontaktowania się z ADO, w celu wykonania usług i zobowiązań określonych na Certyfikacie i Szczegółowych Warunkach Usługi VIP Gwarant Service (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO).